Organizator:

Prelegenci

Jan Krzysztof Ardanowski

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

Jan Krzysztof Ardanowski

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP
Jan Krzysztof Ardanowski, ur. 11 lutego 1961 w Czernikowie – polski polityk, rolnik i samorządowiec. W latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2008–2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, w latach 2018–2020 minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji, od grudnia 2020 Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie.

Jan Beba

top agrar Polska

Jan Beba

top agrar Polska
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rolnik. Od 10 lat dziennikarz magazynu top agrar Polska i portalu topagrar.pl. Autor wielu artykułów i publikacji specjalistycznych poświęconych nowoczesnej technice rolniczej.

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Urodził się 31 lipca 1963 r. Studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 r. na AGH w Krakowie W 2006 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego również na AGH w Krakowie. W kwietniu 2008 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki w latach 2009-2012 i Prodziekana na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w latach 2012-2016. W kwietniu 2014 r. odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską. Od grudnia 2015 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. W latach 2016-2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od września 202020 rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prowadzi badania naukowe związane z precyzyjnym opracowaniem obserwacji satelitarnych GNSS na potrzeby monitorowania Ziemi, w tym atmosfery w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS. Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i Włoszech. W latach 2006-2008 był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, za wdrożenie którego otrzymał w 2010 roku Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii".

prof. Paweł Czechowski

Uniwersytet Warszawski

prof. Paweł Czechowski

Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego | Ekspert - Parlamentarny Sejmu i Senatu RP(1991 – 2006, 2010-2011) - Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP (2002 - 2006) | Konsultant - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1991) - Pełnomocnika Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych (1994) - Prezesa Rady Ministrów (1996 – 1997) | Doradca - Marszałka Senatu RP (1991 – 1992) - Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (1991 - 2001) - Prezesa Agencji Rynku Rolnego (1993) - Ministra Przekształceń Własnościowych (1991 – 1993)

prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Twórca i kierownik Pracowni Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – największego polskiego laboratorium biogazowego i kompostowego. Absolwent Ecole Nationale Superieure Agronomique de Rennes (ENSAR) we Francji i Akademii Rolniczej w Poznaniu. Autor ponad 350 publikacji z zakresu OZE, gospodarki odpadami i emisji gazowych. W latach 2016-19 członek Rady Naukowej DBFZ w Lipsku (instytucji monitorującej niemiecki rynek biogazu) oraz od 2019 r. członek rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, Ministry of Agriculture, zlokalizowanego na China Agricultural University – instytucji zajmującej się monitoringiem największego na świecie (43 mln instalacji) rynku biogazowego. Indeks h=27, sumaryczny IF=156,8 - ponad 2000 cytowań wg bazy Scopus.

Zuzanna Dąbrowska

Rzeczpospolita

Zuzanna Dąbrowska

Rzeczpospolita
Publicystka Rzeczpospolitej, komentatorka wydarzeń politycznych. Ma doświadczenie samorządowe, interesuje się innowacjami w życiu społecznym.

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW
Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pomysłodawca, inicjator, twórca i wykonawca projektów finansowanych ze środków europejskich na bazie których powstało Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie. Łączna kwota pozyskanych środków finansowych ca. 200 mln PLN. Mottem CMT SGGW jest “Jeden świat – Jedno życie – Jedno zdrowie” . CMT SGGW jest członkiem wspólnej Szkoły Doktorskiej o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej, „Bench to Bedside – B2B4 PhD”. Członek Rady Dyscypliny weterynaria oraz Rady Programowej WMW SGGW w Warszawie. Kierownik i wykonawca projektów i gratów KBN, NCN, NCBiR, ABM, EFRR. Członek Zespołów i Grup eksperckich MEiN. Długotrwałe staże i misje zagraniczne w Austrii, Belgii, Niemczech, Izraelu. Członek ESDAR, ECAR, SSR, PTNW, TBR, DVG. Członek Editorial Board Reproductive Biology, Tierärztliche Praxis, Acta Veterinaria Brno.

Marta Gajęcka

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Marta Gajęcka

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Absolwentka kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także polsko-francuski dyplom Studiów Europejskich prowadzonych przez SGH wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu. W latach 2018-2020 pełniła funkcję dyrektora zarządzającego oraz od 2019 członka Zarządu EDP Energia Polska. Wcześniej pełniła także funkcję wiceprezesa PGE Energia Odnawialna S.A. oraz funkcję wiceprezesa PGE Polska Grupa Energetyczna. W latach 2017–2020 była doradcą społecznym Prezydenta RP ds. gospodarczych i innowacji. W latach 2007-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. W tym samym czasie pełniła także rolę wicegubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Pełniła również funkcje m.in.: partnera i dyrektora w Ernst & Young, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, radcy ds. finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz radcy ds. finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu. 14 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda powołał Panią Martę Gajęcką na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, która objęła stanowisko 1 stycznia 2021 r.

dr hab. Piotr Gołasa

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW

dr hab. Piotr Gołasa

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW
Adiunkt w Katedrze Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2020 roku na podstawie rozprawy „Ekonomiczne dylematy związane z ochroną klimatu z uwzględnieniem rolnictwa”. Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych, m.in. monografii Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych, Dochody gospodarstw rolnych oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych. Prowadzi prace badawcze w zakresie ekonomiki gospodarstw rolnych, produkcji energii odnawialnej w rolnictwie oraz efektywności środowiskowej rolnictwa. Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa, SGGW w Warszawie.

Małgorzata Gośniowska-Kola

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR

Małgorzata Gośniowska-Kola

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR
Przedsiębiorca, samorządowiec, społecznik. Przez ponad 25 lat prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i transportu drogowego. Od kwietnia 2019 r. pracuje w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 r. jest radną sejmiku województwa lubuskiego. W strukturach sejmiku zajmuje się m.in. problematyką rolnictwa (wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska), promocją produktów regionalnych, a także rozwojem gospodarczym i polityką budżetową województwa lubuskiego. Pełniła też funkcję doradcy ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a także Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Lubuskim. Jest współzałożycielką i prezesem Zarządu Stowarzyszenia Huta Pieniacka, działającego na rzecz godnego upamiętniania ofiar zbrodni dokonanej na polskich mieszkańcach wsi Huta Pieniacka 28 lutego 1944 r. W 2020 r. Małgorzata Gośniowska-Kola została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. inż. Marek Gugała

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. dr hab. inż. Marek Gugała

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1996). W latach 1997-1998 pracował w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, następnie odbył studia doktoranckie (1998-2002). Od 2002 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia a w 2019 tytuł profesora nauk rolniczych. Od 2020 pełni funkcję Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Działalność naukowa profesora Marka Gugały obejmuje zagadnienia dotyczące doskonalenia agrotechniki ziemniaka jadalnego, roślin bobowatych oraz rzepaku ozimego, zajmuje się również oceną opłacalności wybranych gatunków roślin uprawianych. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz posiada 25 zatwierdzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych. Z zamiłowania rolnik - prowadzi własne gospodarstwo.

Henryk Ignaciuk

właściciel firmy Biogaz Consulting

Henryk Ignaciuk

właściciel firmy Biogaz Consulting
Przedsiębiorca, rolnik, właściciel biogazowni w Międzyrzecu Podlaskim i pomysłodawca innowacyjnej technologii biogazowej ProBioGas. Od 2013 r. aktywny uczestnik szeroko pojętych dyskusji i konsultacji w zakresie kształtowania polskiej polityki biogazowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży. W przeszłości współpracował z wieloma polskimi uczelniami, m.in. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Projektant technologii oraz konsultant w zakresie budowy i uruchomienia wielu biogazowni w kraju i za granicą. Koordynator grupy roboczej ds. lokalnych sieci dystrybucyjnych z ramienia Partnerstwa Biogazowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Roman Jagieliński

Minister Rolnictwa w latach 1995-1997

Roman Jagieliński

Minister Rolnictwa w latach 1995-1997
Absolwent PTO w Pruszczu Gdańskim i SGGW .Rolnik-sadownik. Wiceprezes NKW PSL Odrodzenie, Przewodniczący RN PSL 1990-91.Czlonek Trybunału Stanu 1989-91.Poseł na Sejm 1991-2005. Wicepremier, Minister Rolnictwa 1995-97. Przewodniczący RG Zrzeszenia LZS 1995-2011.obecnie Przewodniczący Honorowy. Przewodniczący Rady Agro Biznes Klubu 1995-2012. Prezes Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP 1995-2016,obecnie Honorowy. Inicjator Święta Dziękczynienia na Jasnej Górze , Dożynek Prezydenckich w Spale i Hubertusa Salskiego. Myśliwy, hodowca koni i psów.

dr Jacek Janiszewski

Minister Rolnictwa w latach 1997-1999

dr Jacek Janiszewski

Minister Rolnictwa w latach 1997-1999
W 1985 Jacek Janiszewski z powodzeniem ukończył studia na Wydziale Zootechniki na Politechnice Bydgoskiej. W latach 1985–1989 pracował w Kombinacie PGR Goleniów: początkowo jako zootechnik, a następnie przez 3 lata jako kierownik Gospodarstwa Rolnego w Bogusławiu. Od 1989 do 1990 roku był zastępcą dyrektora Kombinatu PGR Wapnica. W wyborach 1990 roku został radnym gminy Suchoń i radnym Sejmiku Województwa Szczecińskiego na stanowisku członka Prezydium. W 1990 roku rozpoczął pracę jako dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, a w latach 1992-1995 został dyrektorem oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym mieście. W 1993 roku został mianowany sekretarzem stanu – kierownikiem resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1995–1997 pełnił funkcję dyrektora ds. osadnictwa w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 1997 roku został prezesem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Posłem Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka. W 2004 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił pracę doktorską na temat: „Problemy adaptacyjne polskiej wsi i rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską". Od zakończenia aktywności politycznej prowadzi działalność gospodarczą oraz pracuje jako adiunkt kolejno w kilku uczelniach, obecnie w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Jacek Janiszewski jest również założycielem i przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”. W 1994 roku zainicjował jedno z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, odbywające się początkowo w Międzyzdrojach i Ciechocinku, a obecnie w Toruniu pod nazwą Welconomy Forum in Toruń. W 2011 roku dr Jacek Janiszewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał m. in. Perłę Honorową Polskiej Gospodarki i Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Był także kilkakrotnie mianowany Ambasadorem Polskiej Gospodarki. W 2019 roku został uhonorowany Pierścieniem Stulecia Niepodległości oraz Pierścieniem Patrioty.

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1989 r.); stopień doktora uzyskał w 1993 r., doktora habilitowanego w 2004 r., a tytuł profesora nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii w 2010 r. Od 1996 r. związany z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie a od 1999 r. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 1999 r. kieruje Katedrą Farmakologii, a od 2010 r. Katedrą Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, gdzie realizuje badania z zakresu farmakokinetyki leków oraz regulacji funkcji narządu rodnego. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. studiów na rodzimym Wydziale. Od 2012 r. do chwili obecnej pełni funkcję prorektora UWM w Olsztynie. Jako prorektor nadzoruje działania Uniwersytetu w zakresie aktywności naukowej związanej z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków na rozwój kadry oraz prowadzenie badań (w tym realizowanych wspólnie z podmiotami gospodarczymi), komercjalizację wyników badań oraz popularyzację działalności naukowej. Jest autorem/współautorem 120 publikacji oryginalnych i przeglądowych w czasopismach z listy Journal Citation Reports; wypromował siedmiu doktorów.

dr Adam Jarubas

Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Adam Jarubas

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Polityk, samorządowiec, od 2006 do 2018 marszałek województwa świętokrzyskiego, Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki UJK, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Pracuje w Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Jakości Żywności, Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Budżetu w Parlamencie Europejskim. W działalności naukowej koncentruje się na sprawach polityki regionalnej, zarządzania w politykach publicznych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Był sprawozdawcą sprawozdań PE dotyczących granicznego cła węglowego (CBAM) i europejskiego rynku cyfrowego (DMA).

prof. dr hab. Michał Jerzak

Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Michał Jerzak

Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu rynków towarowych i finansowych w rolnictwie. Działalność naukową prowadzi w ścisłym powiązaniu z praktyką gospodarczą gdzie przez wiele lat pełnił funkcje zarządcze. W latach 2011-2020 kierownik obszaru badawczego dotyczącego rynków rodzimych roślin białkowych w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnik wielu gremiów naukowych i gospodarczych.

Joanna Kasowska

Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością, Żabka Polska

Joanna Kasowska

Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością, Żabka Polska
Od 17 lat związana z bezpieczeństwem i jakością żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania żywnością oraz procesami jakościowymi, a także budowaniem kultury jakości. Od 2009 r. związana z Żabka Polska. Od 2012 r. odpowiedzialna za budowanie usystematyzowanych procesów jakościowych i środowiskowych w organizacji. Od 2020 r. w roli Dyrektora Zarządzania Jakością i Środowiskiem odpowiedzialna m. in.za budowanie polityki jakościowej w Spółce. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Technologii Żywności i Żywienia oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Kierunku Zarządzanie Jakością. Audytor wiodący systemu ISO 9001, wieloletni audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Jan Kolbusz

Główny Technolog Szef Sprzedaży Mikrobiotech

Jan Kolbusz

Główny Technolog Szef Sprzedaży Mikrobiotech
Motto „Eliminuję odpady u źródła, tworzę oszczędności”. Absolwent University of Missouri, Columbia oraz MSOŚ SGGW. Autor, współautor lub konsultant licznych metodyk przetwarzania odpadów organicznych na środki nawozowe i poprawiające właściwości gleby. Pasjonat optymalnego kosztowo i jakościowo rolnictwa – domykanie obiegu, to nie „zielona idea”, to po prostu rozsądna kalkulacja.

Anna Kornecka

Dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Anna Kornecka

Dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska
Była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną. Radca prawny i ekspert. Autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom.

dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz

poseł na Sejm RP

dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz

poseł na Sejm RP
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Urodzony w 1981 roku. Doktor nauk medycznych, specjalizacja w zakresie medycyny wewnętrznej w toku. Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wiejskiej Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2008 r. do 2010 r. Radny Miasta Krakowa, zajmujący się polityką społeczną i ochroną zdrowia. Członek Zarządu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W. Kosiniak-Kamysz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Prowadził badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA. Jako radny miasta Krakowa aktywnie uczestniczył w pracach Komisji ds. Rodzinyi Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Komisji ds. Własności i Przedsiębiorczości. W latach 2011 - 2015 minister pracy i polityki społecznej w rządach D. Tuska i E. Kopacz.

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Kieruje Instytutem Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, a od 2020 r. pełni funkcję rektora UP w Lublinie. W pracy badawczej zajmuje się problemami związanymi z odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych. Brał udział w realizacji 12 projektów badawczych krajowych i 3 międzynarodowych. Opublikował jako autor lub współautor 250 prac naukowych oraz trzy podręczniki akademickie. Jest współautorem 3 patentów, 17 wzorów użytkowych oraz 76 wdrożeń produktów z zakresu biotechnologii i hodowli roślin.

dr hab. Monika Król, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Monika Król, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki
Profesor UŁ doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Radca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2010-2011. Ekspert Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w latach 2012-2018. W latach 2014-2018 zatrudniona na stanowiskach kierowniczych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym okresie pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Sekcji Prewencji w Rolnictwie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA oraz Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia.”. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska oraz prawa rolnego.

dr hab. Przemysław Litwiniuk

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr hab. Przemysław Litwiniuk

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr hab., radca prawny. Nauczyciel akademicki w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Finansów). Specjalista w zakresie problematyki prawnych i finansowych instrumentów prowadzenia polityki rozwoju, wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz finansów publicznych. Członek Rady Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. W latach 2002-2022 samorządowiec - radny powiatu bialskiego i radny województwa lubelskiego.

Artur Ławniczak

rolnik, samorządowiec

Artur Ławniczak

rolnik, samorządowiec
Artur Ławniczak obecnie burmistrz rolniczej Gminy i Miasta Szadek. Gmina wspiera produkcję i przetwórstwo żywności tradycyjnej, stosuje i wdraża innowacyjne rozwiązania dla mieszkańców, jest operatorem internetu szerokopasmowego.

Tomasz Kołodziej

Prezes Zarządu, BZK Group

Tomasz Kołodziej

Prezes Zarządu, BZK Group
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, nadzorze właścicielskim, logistyce i zakupach, zarówno w administracji rządowej (ARiMR, KRUS) jak i w podmiotach komercyjnych (Ciech, PZU, BZK Group, Polskie Młyny, Komagra). W latach 2009-2012 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 2013 roku Prezes Zarządu BZK Group. Spółki z grupy BZK przetwarzają rocznie około 1,8 mln ton zbóż i rzepaku produkując mąkę, olej rzepakowy, estry metylowe, etanol oraz poszukiwane na rynku krajowym i europejskim komponenty paszowe, takie jak śruta rzepakowa, otręby zbożowe i DGGS.

Witold Laskowski

Medexpress.pl

Witold Laskowski

Medexpress.pl
Dziennikarz, menedżer, przedsiębiorca. Wieloletni korespondent Telewizji Polskiej w Moskwie, były dyrektor - Redaktor Naczelny Programu III Polskiego Radia i TVP Polonia. Od 2012 roku kieruje grupą medialno - komunikacyjną specjalizującą się w szeroko pojętej problematyce zdrowotnej

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska

Uniwersytet Śląski

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska

Uniwersytet Śląski
Kieruje Zespołem Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Zajmuje się problematyką prawa rolnego, w szczególności płatności bezpośrednich, prawnych instrumentów wspierania rozwoju obszarów wiejskich, obrotem nieruchomościami rolnymi. Autorko wielu publikacji dotyczących tej problematyki.

Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP

Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, który działa w interesie i obronie praw sadowników na rynku krajowym i europejskim. W 1996 ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1994 prowadzi gospodarstwo sadownicze. W latach 2002–2004 był przewodniczącym rady powiatu grójeckiego, następnie do 2005 pełnił funkcję starosty. Pełni mandat poselski nieprzerwanie od 2005 roku. Działania parlamentarne umożliwiły mu wpłynięcie na sektor sadowniczy poprzez aktywny udział w wielu projektach ustaw.

Paweł Miller

Wiceprezes Zarządu Bioelektra Group SA

Paweł Miller

Wiceprezes Zarządu Bioelektra Group SA
Doświadczony manager branży finansowej – w latach 1994 – 2009 min. Prezes Zarządu Allianz Bank, Nordea Polska TUnŻ, członek Rad Nadzorczych Nordea Bank i Allianz TFI. Od 2009 r. członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW oraz członek Zarządu Boryszew SA odpowiedzialny za branżę automotive i projekty M&A. Od 2013 r. związany z Bioelektra Group SA – polskiej firmy z branży odpadów komunalnych dysponującej własną technologią sterylizacji odpadów RotoSTERIL i właściciela zakładu przetwórstwa odpadów w woj. Warmińsko- Mazurskim, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Technologia zyskała międzynarodowe uznanie min. wyróżniona nagrodą Circulars 2017 na Forum Ekonomicznym w Davos. W Bioelektra odpowiada za projekty na rynkach międzynarodowych i związane z produkcją energii OZE. Paweł Miller jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, absolwentem międzynarodowych kursów zarządzania i finansów. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. Jest doświadczonym trener i konsultant w zakresie sprzedaży i zarządzania odznaczonym złotym medalem Polskiej Izby Ubezpieczen.

Rafał Mładanowicz

Rolnik, produkcja roślinna ekologiczna

Rafał Mładanowicz

Rolnik, produkcja roślinna ekologiczna
Rolnik, produkcja roślinna ekologiczna. Wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Koszalińskiej, praca magisterska z wdrożenia systemu GPS w gospodarstwie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako specjalista potem dyrektor produkcji roślinnej w dużych gospodarstwach, a także jako dyrektor działu ds. obrotu towarowego nawozów i zbóż w spółkach o zasięgu ogólnopolskim.

Wojciech Mojzesowicz

Minister Rolnictwa w roku 2007

Wojciech Mojzesowicz

Minister Rolnictwa w roku 2007
Polski działacz związkowy, polityk, rolnik, poseł na Sejm kontraktowy oraz na Sejm RP I,IV,V i VI kadencji. W 2006 sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . W 2007 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Prorektor ds. nauki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Prorektor ds. nauki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
W 1992 r. uzyskał tytuł doktora inżyniera na Politechnice Warszawskiej, a w roku 2005 stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Kierował Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW, a następnie Instytutem Inżynierii Środowiska. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Nauki na SGGW. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. inż. Tomasza Okruszko koncentrują się wokół zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł, natomiast w gospodarce wodnej bada możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem opisu funkcjonowania obszarów wiejskich. Jest autorem lub współautorem ponad 164 prac naukowych, w tym 64 indeksowanych w bazie Web of Science. Był promotorem 7 prac doktorskich. Wystąpił na 34 konferencjach międzynarodowych, z których dziesięć miało charakter „invited lecture” lub „keynote”. Prowadził 4 projekty ramowe UE jako lider zespołu polskiego, 9 grantów NCN (KBN) jako kierownik lub główny wykonawca, 3 projekty Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako koordynator lub kierownik zespołu. Obecnie kieruje zespołem polskim w dwóch projektach Horyzont Europa. Pełnił funkcję przewodniczącego Regionu Europy Środkowo-Wschodniej Global Water Partnership - organizacji pozarządowej o zasięgu globalnym wdrażającej zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi. Zasiadał w radach naukowych czterech parków narodowych (Biebrzańskiego, Narwiańskiego, Słowińskiego oraz Kampinoskiego). W BPN był przewodniczącym Rady (dwie kadencje). Przewodniczy Komitetowi Gospodarki Wodnej PAN. Pełnił lub pełni obowiązki członka rad naukowych IGF PAN i IMGiW PiB. Jest członkiem Zespołu Doradczego przy Prezesie PAN w sprawie kryzysu klimatycznego.

dr hab. inż. Krzysztof Pakuła

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. inż. Krzysztof Pakuła

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Doktor habilitowany nauk rolniczych, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nauczyciel akademicki. Zastępca dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Absolwent Wydziału Rolniczego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Specjalista w zakresie gleboznawstwa i ochrony środowiska, w tym racjonalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi, oceny wpływu antropopresji na transformację właściwości fizycznych i składu chemicznego, potencjał produkcyjny i stopień zanieczyszczenia środowiska glebowego.

Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej
Prawnik, ekspert w dziedzinie gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości, stypendystka Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA, posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tj. w administracji rządowej i samorządowej. Od wielu lat wykorzystuje swoje doświadczenie, konsekwentnie wspierając polskich przedsiębiorców – pracując zarówno jako urzędnik samorządowy, ministerialny oraz członek zarządu jednej z państwowych agencji.

prof. UPP dr hab. Tomasz Piechota

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. UPP dr hab. Tomasz Piechota

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Doktor habilitowany nauk rolniczych, w dziedzinie rolnictwo i ogrodnictwo. Od 1995 roku związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, pracuje w Katedrze Agronomii, obecnie na stanowisku profesora UPP,. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z uprawą roli, szczególnie metodami uprawy konserwującej, ich znaczeniu w ochronie gleby i gospodarce wodnej gleb oraz powiązaniami uprawy roli z innymi aspektami produkcji roślinnej. Prowadzi działalność w ramach upowszechniania wiedzy wśród rolników, pisząc publikacje popularno-naukowe, prowadząc wykłady i szkolenia dla rolników, doradców i pracowników firm z branży rolniczej.

dr Jerzy Plewa

Team Europe, były szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej

dr Jerzy Plewa

Team Europe, były szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
W latach 2013-2020 Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, a od 2006 do 2013 Zastępca Dyrektora Generalnego. Wcześniej, jako Wiceminister Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwo i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe (1997-2004). Długoletni pracownik naukowy, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1982-1997), a także ekspertet FAO i Banku Światowego i doradca Prezesa NBP (2004-2006). Obecnie jako ekspert Team Europe zajmuje się Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rozwojem rolnictwa, Nowym Europejskim Zielonym Ładem, negocjacjami handlowymi bilateralnymi i wielostronnymi, nauką, badaniami i innowacjami w rolnictwie.

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

Kierownik Katedry Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

Kierownik Katedry Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
W działalności akademickiej kierownik Katedry Rehabilitacji warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, Filii w Białej Podlaskiej. W działalności w systemie ochrony zdrowia kierujący projektami implementacji i upowszechniania rozwiązań, takich jak programy transferu wiedzy do społeczności i rozwiązań deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej według najlepszych, w tym europejskich, praktyk, w szczególności poza ośrodkami wielkomiejskimi. Kierujący i uczestniczący w międzynarodowych projektach, dotyczących społecznej odpowiedzialności nauki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w większości w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

prof. dr hab. Marian Podstawka

Członek Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego

prof. dr hab. Marian Podstawka

Członek Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego
Profesor dr hab. Marian Grzegorz Podstawka przez całe swoje życie zawodowe związany był ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie: w czerwcu 1978 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa, w 1984 roku stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii polityki rolnej a w 2002 roku uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych. Przez wiele lat pełnił szereg funkcji w SGGW. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, między innymi takie przedmioty jak: metodologia badań, podstawy nauk o finansach, finanse, finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ubezpieczenia. Jest promotorem 19 prac doktorskich i około 1500 prac magisterskich i licencjackich. Prof. Podstawka jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 15 publikacji książkowych. Jest liderem i badaczem wielu krajowych i międzynarodowych projektów finansowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii Europejskiej. Poza działalnością naukową jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych między innymi: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowej Organizacji „Appraisal and Teritorial Economy Research Center” z siedzibą we Włoszech. Od października 2019 r. do lutego 2022 r. pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie obecnie piastuje stanowisko profesora w Zakładzie Finansów i Zarządzania Ryzykiem.

Zofia Pucek-Mądry

Agro Profil

Zofia Pucek-Mądry

Agro Profil
Specjalista w dziedzinie wydawniczej i marketingu rolniczego. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Technikum Rolniczego w Sierakowie. Wieloletnie doświadczenie w branży wydawniczej, w tworzeniu największych marek w branży agro, z sukcesem zaowocowało powstaniem Agro Wydawnictwa wydawcy magazynu i portalu rolniczego Agro Profil oraz wielu publikacji specjalistycznych.

Paweł Sałek

doradca Prezydenta RP

Paweł Sałek

doradca Prezydenta RP
Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Absolwent studiów podyplomowych „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych” prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołę Główną Handlową. Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski. Ukończył International MBA Centre for Management Training na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002–2004 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Następnie był Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy (2004–2006). Radny Gminy Maków (powiat skierniewicki) w kadencji 2002–2006. W latach 2005–2007 członek gabinetu politycznego Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego. W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

dr inż. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa w latach 2007-2012 i 2014-2015

dr inż. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa w latach 2007-2012 i 2014-2015
Ukończył Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim[1], a w 1983 studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach stopień naukowy doktora. W latach 1996–1997 pełnił w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Łączności, pełnomocnika rządu ds. telekomunikacji na wsi. Od 1993 jest posłem na Sejm (kolejno: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kadencji). W latach 2007-2012 oraz 2014-2015 był Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grzegorz Skwarek

dziennikarz radiowy

Grzegorz Skwarek

dziennikarz radiowy
Dziennikarz radiowy od ponad 35 lat. Współtwórca Katolickiego Radia Podlasie, gdzie przez 15 lat pełnił funkcję Dyrektora Strategicznego. W pracy dziennikarskiej skupiał się na tematyce samorządowej, przedsiębiorczości, polityce, oświacie i rolnictwie. Animator spotkań środowiskowych, konferencji i seminariów poświęconych problemom środkowo-wschodniej Polski. Autor szeregu projektów z zakresu edukacji i informacji środowisk wiejskich i rolniczych. Fan nowych technologii. Obecnie poza pracą radiową zajmuje się zarządzaniem i animacją kultury jako Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury.

prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Profesor tytularny nauk rolniczych, zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM. Realizuje badania związane z biosurowcami, biogospodarką i odnawialnymi źródłami energii, w tym: Hodowla, produkcyjność, jakość biomasy i możliwości wykorzystania wieloletnich i jednorocznych roślin alternatywnych do celów energetycznych i przemysłowych. Technologie produkcji i logistyka pozyskiwania biosurowców, ich przetwarzania do bioproduktów o wyższej wartości dodanej oraz konwersja do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Kaskadowe wykorzystanie różnych rodzajów biosurowców pochodzenia rolniczego i leśnego. Ocena efektywności ekonomicznej, energetycznej i środowiskowej uprawy, produkcji, logistyki oraz przetwórstwa i wykorzystania biosurowców. Charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

dr hab. inż. Dariusz Szewczyk

Prezes ICS Industrial Combustion Systems S.A.

dr hab. inż. Dariusz Szewczyk

Prezes ICS Industrial Combustion Systems S.A.
Główny technolog, współwłaściciel oraz Prezes Zarządu ICS Industrial Combustion Systems S.A., jest osobą łączącą świat nauki ze światem technologii i przemysłu. W roku 2002 obronił doktorat na Politechnice Poznańskiej, następnie w latach 2002 - 2003 odbył staż w Royal Institute of Technology (Królewski Instytut Technologiczny) w Sztokholmie, aby następnie w roku 2020 otrzymać stopień doktora habilitowanego. W całym tym okresie, czyli od rozpoczęcia doktoratu i po dziś dzień, zarówno w obszarze naukowym jak i przemysłowym dr hab. inż. Dariusz Szewczyk zajmuje się przemysłowymi procesami spalania, w szczególności gazów odpadowych, mając na uwadze redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji związków toksycznych. Od zakończenia doktoratu, głównym zajęciem Pana Dariusza Szewczyka, jest budowanie i prowadzenie firm technologicznych, w tym od roku 2007 spółki ICS S.A. dostarczającej swoim klientom energooszczędnych i niskoemisyjnych przemysłowych systemów spalania w tym także ich optymalizacji. Poza prowadzeniem spółki ICS S.A. Pan Dariusz Szewczyk prowadzi gościnnie wykłady na uczelniach, między innymi na Politechnice Poznańskiej, czy AGH. Jest on również współtwórcą kliku patentów polskich i europejskich, jak i współautorem wielu artykułów naukowych oraz naukowo - technicznych.

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 80 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej. Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce. Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalizuje się w ekologii i ochronie środowiska, bioindykacji, ocenie roślinności ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych. Opublikował ok. 300 prac, wypromował pięciu doktorów oraz ponad 100 magistrów i inżynierów. Prowadził wieloletnie badania zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Powołany do rad naukowych parków krajobrazowych i narodowych (Biebrzański i Gór Stołowych).

Andrzej Szumowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka

Andrzej Szumowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka
Wiceprezes Zarządu Wyborowa S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka oraz członek Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, wiceprezesem Polsko-Latynoamerykańskiej Rady Biznesu oraz Przewodniczącym Komitetu Agro Biznes w Polsko-Francuskiej Izbie Gospodarczej. Od 20 lat wykłada budowanie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej na Studiach Podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

dr inż. Andrzej Śmietanko

Minister Rolnictwa w latach 1993-1995

dr inż. Andrzej Śmietanko

Minister Rolnictwa w latach 1993-1995
Ukończył w 1982 studia na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1988 uzyskał stopień doktora. Był kierownikiem Zakładu Rolnego MGR w Piszu od 1982 oraz prezesem Spółdzielni „Wator” w Orzyszu w latach 1985–1992. W lutym 1992 objął stanowisko wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1990 przystąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego, był wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego tej partii. Z jej listy sprawował mandat posła II kadencji wybranego w okręgu suwalskim. Należy do Stowarzyszenia „Ordynacka”. Od 26 października 1993 do 6 marca 1995 pełnił funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Waldemara Pawlaka. Od marca do grudnia 1996 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a od stycznia do października 1997 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 1998 został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Od listopada 2001 do lutego 2002 był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 1998–2002 zasiadał w sejmiku warmińsko-mazurskim, do października 1999 będąc jego przewodniczącym. Zajmował stanowiska prezesa Krajowej Rady Gorzelnictwa i Biopaliw. Do 2004 był prezesem zarządu i przewodniczącym rady nadzorczej założonej przez Aleksandra Gudzowatego firmy Brasco Bartimpex – Holding Biopaliwowy S.A. Po wyborach w 2007 objął stanowisko prezesa zarządu przedsiębiorstwa Elewarr, spółki kontrolowanej przez Agencję Rynku Rolnego. W późniejszym czasie przeszedł na funkcję dyrektora generalnego tej spółki.

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1989 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa i rozpoczął pracę. W 1997 uzyskał stopień doktora, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. W 2011 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od 2019 r. jest profesorem uczelni. W latach 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, a od roku 2012 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalizuje się w ekonomice mechanizacji rolnictwa i zastosowaniach OZE w rolnictwie oraz w organizacji i zarządzaniu w inżynierii rolniczej. Jego dorobek naukowy i wdrożeniowy obejmuje analizę oraz optymalizację procesów produkcyjnych i przetwórczych z uwzględnieniem zastosowań rozwiązań IT. Jest autorem i współautorem ponad 100 oryginalnych prac naukowych, 6 monografii, w tym 2 jako redaktor naukowy. Opracował 23 ekspertyzy na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych oraz wiele publikacji popularnonaukowych. W latach 2007–2011 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POL-SITA. W roku 2012 został powołany na członka PKA, był ekspertem Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. Od września 2020 r. jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, gdzie wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej KRASP w kadencji 2020-2024. W październiku 2020 r. otrzymał nominację na Członka Rady Naukowej PKE - Małopolska. Od czerwca 2021 r. wchodzi w skład Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz Rady ds. Pracy i Rozwoju, działającej przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W sierpniu 2021 r. został powołany do Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Małopolskiego, a od września 2021 r. wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach. W lutym 2022 r. został Członkiem Rady Programowej Green Energy Congress (GEC22).

Adam Tański

Minister Rolnictwa w roku 2003

Adam Tański

Minister Rolnictwa w roku 2003
Polski polityk i ekonomista, w 1991 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w 2003 minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, a w 1968 studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W okresie PRL należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był także członkiem „Solidarności” w latach 1980–1981 oraz współpracownikiem Kościelnego Komitetu Rolniczego. Pracował w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Melioracyjnych, a od 1973 jako urzędnik w Ministerstwie Finansów. W 1990 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, następnie od stycznia do grudnia 1991 sprawował urząd ministra tego resortu. Od stycznia 1992 do października 2002 nieprzerwanie pełnił funkcję prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W rządzie Leszka Millera przez około cztery miesiące w 2003 ponownie był ministrem rolnictwa. Później przez parę lat zajmował stanowisko prezesa zarządu spółki Polskie Młyny. Objął również funkcję prezesa spółki Komagra, działającej w sektorze rolno-spożywczym. Związany był również z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik w ostatnich latach dokonała kilku znaczących osiągnięć naukowych, zwłaszcza w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, którą reprezentuje jako pracownik badawczo-dydaktyczny, na stanowisku profesor, na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Jej wkład w rozwój dyscypliny to kierowanie czterema projektami badawczymi, wykonanie ekspertyz i wdrożeń dla praktyki zrównoważonego rolnictwa oraz w rozwój młodych kadr. Efekty zakończonych projektów zostały upowszechnione w 40 publikacjach o światowym zasięgu oraz m.in. jako produkt rynkowy: pt.: "Soja niemodyfikowana genetycznie od pola do stołu". Obecnie pracuje nad wdrożeniami w uprawie i w wykorzystaniu nasion konopi siewnej oraz soi nGMO w zakładzie ZUBR na cele spożywcze oraz kieruje projektem pt. „Eko nGM soja rozumiana jako technologia uprawy w systemie ekologicznym oraz jako produkcja substratów z nasion soi do celów spożywczych”. Jest członkiem 5 komitetów europejskich żurnali naukowych i ekspertem w gremiach konkursowych ARiMR, NCBiR oraz MRiRW. Pełni funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Bydgoskiej ds. systemu POL-on i współpracy z otoczeniem.

dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW

prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich

dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW

prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UW. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy poświęconej dopuszczalności stosowania przez sądy i Trybunał Konstytucyjny regulacji konstytucyjnych w sprawach wywodzących się z okresu powojennego. Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2007-2021 był zatrudniony w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014–2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Był również członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członek Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa
Urodzony 6 grudnia 1954 roku w Rawie Mazowieckiej; prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1977). W latach 1980-1993 – sędzia, 1990-93 sędzia Sadu Apelacyjnego w Warszawie i członek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzia Trybunału Stanu (1991- 1993); w latach 1993 – 1995 poseł na Sejm RP; 1995-2001 – prezes Najwyższej Izby Kontroli, członek zarządu EUROSAI – europejskiej organizacji najwyższych organów kontroli; 2001 – 2004 – wicemarszałek Sejmu; w latach 2004-2016 – poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim, od 2014 jej przewodniczący. Autor i współautor pięciu komentarzy do kodeksu karnego Autor ponad 100 artykułów i publikacji z zakresu prawa karnego w różnych czasopismach prawniczych w Polsce. Od 7 maja 2016 roku do 30 listopada 2019 Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu, przypisany do Izby I „Zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych” zajmującej się kontrolą m. in. wydatków na rolnictwo; od 14 czerwca 2018 Członek Komitetu Jakości Kontroli w Europejskim Trybunale Obrachunkowym; Od 1 grudnia 2019 nominowany na 5 letnią kadencję jako Komisarz UE ds. rolnictwa.

Marcin Wroński

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Marcin Wroński

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami prywatnymi i jednostkami administracji publicznej. Był między innymi Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji, ekspertyz i analiz z zakresu polityki rolnej. Członek między innymi Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU, Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu w Krajowej Izbie Gospodarczej.

prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz

Dyrektor operacyjny w Green Genius Polska

prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz

Dyrektor operacyjny w Green Genius Polska
Jest dyrektorem operacyjnym w Green Genius Polska – firmie zajmującej się rozwojem i budową projektów farm fotowoltaicznych, biogazowych, wiatrowych i wodorowych na 8 rynkach europejskich. Od 10 lat związany z branżą odnawialnych źródeł energii z bogatym doświadczeniem w obszarze rozwoju, budowy i consultingu. Krzysztof ukończył wydział inżynierii lądowej i geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Universitat Politècnica w Walencji.